บริการสแกนเอกสาร

Outsource Scan Service

PrinterBKK ให้บริการสแกนงานเอกสาร เพื่อจัดเก็บและสืบค้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือ E-File พร้อมระบบจัดเก็บสืบค้นออนไลน์ เพื่อกำจัดปัญหาเอกสารตัวจริงสูญหาย ลดเวลาและขั้นตอนในการสืบค้น เราให้บริการอุปกรณ์ พร้อมทีมงาน ทั้งในและนอกสถานที่
Powered by MakeWebEasy.com