บริการสแกนเอกสาร Outsource Scan Service

Outsource Scan
Service บริการสแกนเอกสาร

    PrinterBKK ให้บริการสแกนงานเอกสาร
เพื่อจัดเก็บและสืบค้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
หรือ E-File พร้อมระบบจัดเก็บสืบค้นออนไลน์  
เพื่อกำจัดปัญหาเอกสารตัวจริงสูญหายลดเวลา
และขั้นตอนใน การสืบค้นเราให้บริการอุปกรณ์
พร้อมทีมงานทั้งใน และนอกสถานที่

 

 


Powered by MakeWebEasy.com