ปริ้นเตอร์ขาว-ดำ

New

Ricoh P801 ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ 60 แผ่น/นาที (A4) ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6 วินาที ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำ 5,000-15,000 (แผ่น/เดือน) รองรับงานพิมพ์สูงสุด 275,000 (แผ่น/ เดือน)

New

Ricoh P800 ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ 55 แผ่น/นาที (A4) ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6 วินาที ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำ 4,000-15,000 (แผ่น/เดือน) รองรับงานพิมพ์สูงสุด 250,000 (แผ่น/ เดือน)

New

Ricoh P502 ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ 43 แผ่น/นาที (A4) ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 5 วินาที ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำ 3,000-150,000 (แผ่น/เดือน) รองรับงานพิมพ์สูงสุด 150,000 (แผ่น/ เดือน)

New

Ricoh P501 ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ 43แผ่น/นาที (A4) ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 5 วินาที ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi

New

Ricoh RCH-SP330DN เลเซอร์ปริ้นเตอร์ขาวดำ ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ 32 แผ่น/นาที (A4) 34 แผ่น/นาที (Letter) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำ 700-5800 (แผ่น/เดือน) รองรับงานพิมพ์สูงสุด 35,000 (แผ่น/ เดือน)

New

Ricoh SP 230DNw ความเร็วในการพิมพ์ ขาว-ดำ 28 แผ่น/นาที ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ให้งานพิมพ์คมชัด ใช้งานง่าย เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก

Fuji Xerox DocuPrint M455df ความเร็วในการพิมพ์ 45 หน้าต่อนาที (A4) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 5 วินาที รองรับปริมาณการพิมพ์ 207,000 แผ่นต่อเดือน แบบตั้งโต๊ะ

New

Fuji Xerox DocuPrint M375z ความเร็วในการพิมพ์ 40 หน้าต่อนาที (A4) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 7.2 วินาทีหรือน้อยกว่า รองรับปริมาณการพิมพ์ 100,000 หน้าต่อเดือน

New

Fuji Xerox DocuPrint M285z ความเร็วในการพิมพ์ 34 หน้าต่อนาที (A4) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 7 วินาทีหรือน้อยกว่า รองรับปริมาณการพิมพ์ 15,000 แผ่นต่อเดือน

New

Fuji Xerox DocuPrint 5105d ความเร็วในการพิมพ์ 55 หน้าต่อนาที (A4)/28 แผ่นต่อนาที (A3) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 2.7 วินาที รองรับปริมาณการพิมพ์270,000 แผ่นต่อเดือน

New

Fuji Xerox DocuPrint 4405d ความเร็วในการพิมพ์ 45 หน้าต่อนาที (A4) /25.7 แผ่นต่อนาที (A3) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6 วินาที

New

Fuji Xerox DocuPrint 3505d ความเร็วในการพิมพ์ 38 แผ่นต่อนาที (A4) / 23 แผ่นต่อนาที (A3) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6 วินาที

New

Fuji Xerox DocuPrint 3205d ความเร็วในการพิมพ์ 32 แผ่นต่อนาที (A4) / 18.2 แผ่นต่อนาที (A3) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6 วินาที รองรับปริมาณการพิมพ์ 215,000 แผ่นต่อเดือน

New

Fuji Xerox DocuPrint P505d ความเร็วในการพิมพ์ 63 หน้าต่อนาที (A4) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 4.6 วินาทีหรือน้อยกว่า รองรับปริมาณการพิมพ์ 215,000 แผ่นต่อเดือน

New

FUJI XEROX DocuPrint P455d ความเร็วในการพิมพ์ 45 หน้าต่อนาที (A4) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 5 วินาที รองรับปริมาณการพิมพ์ 109,000 แผ่นต่อเดือน

New

DocuPrint P285dw ความเร็วในการพิมพ์ 40 หน้าต่อนาที (A4) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 7.2 วินาที รอบการทำงานสูงสุดต่อเดือน 100,000 หน้า

New

DocuPrint P285dw ความเร็วในการพิมพ์ 34 แผ่นต่อนาที (A4) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 7 วินาที รองรับปริมาณการพิมพ์ 15,000 แผ่นต่อเดือน

New

มัลติฟังก์ชัน (Print/ Copy/ Scan/ Fax/ Wi-Fi) ความละเอียดในการพิมพ์งาน 1,200 × 1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์ 28 แผ่น/นาที ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 28 หน้า/นาที

New

ความละเอียดในการพิมพ์งาน 1,200 × 600 dpi ความเร็วในการพิมพ์ 23 แผ่น/นาที หน่วยความจำ 128 MB รองรับ Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android

New

มัลติฟังก์ชัน (Print/ Copy/ Scan/ Fax/ Wi-Fi) ความละเอียดในการพิมพ์งาน 1,200 × 600 dpi ความเร็วในการพิมพ์ 23 แผ่น/นาที ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 23 หน้า/นาที ความเร็วในการส่งแฟกซ์ 33.6 kbps หน่วยความจำ 128 MB

New

เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ความละเอียดในการพิมพ์งาน 1,200 × 1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์ 28 แผ่น/นาที ระบบพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ

New

มัลติฟังก์ชันระบบ LED (Print/Copy/Scan/Fax) พิมพ์งานโดดเด่นด้วยความละเอียดสูงถึง 1200 × 1200 dpi พิมพ์งานและถ่ายเอกสารขาวดำ 33 แผ่น/นาที ความละเอียดการสแกน 600 × 600 dpi. รองรับ AirPrint, Google Cloud Print รองรับการส่งแฟกซ์ พิมพ์สองหน้า และ WiFi

New

เครื่องพิมพ์ ระบบเลเซอร์ ขาวดำ ความละเอียดในการพิมพ์ 2400 × 600 dpi ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ 18 หน้า / นาที มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการใช้งานแบบ Sleep mode และ Auto Shutdown ถาดป้อนกระดาษ 150 แผ่น หน่วยความจำ 32 MB

New

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ความละเอียดในการพิมพ์ 600 × 600 dpi (2400 × 600 dpi quality) ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ 19 แผ่น/นาที ใช้เวลาในการพิมพ์เอกสารแผ่นแรกเพียง 18 วินาที ระบบ Auto Power Off ปิดเครื่องอัตโนมัติขณะไม่ใช้งาน หน่วยความจำ 32 MB

New

มัลติฟังก์ชันระบบอิงค์เจ็ท 3 in 1 (Print/Scan/Copy) ความเร็วการพิมพ์งาน ขาว-ดำ 9.9 ipm, สี5.7 ipm พิมพ์ภาพถ่าย 4 × 6 นิ้ว ภายในเวลา 44 วินาที

New

เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ พิมพ์เอกสารด้วยความเร็วขาวดำ 20 แผ่น/นาที ความละเอียดการพิมพ์ 2400 × 600 dpi ถาดป้อนกระดาษ 150 แผ่น รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB, WiFi หน่วยความจำ 32 MB ใช้โทนเนอร์ TN-1000

New

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ระบบขาวดำมาตรฐาน Energy Star ความเร็วในการพิมพ์งานขาวดำ 20 แผ่น/นาที เชื่อมต่อสะดวกผ่านพอร์ต USB 2.0 ถาดป้อนกระดาษความจุ 150 แผ่น

New

มัลติฟังก์ชัน (Print/ Scan/ Copy/ Duplex/ ADF) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 × 1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์และทำสำเนา 23 แผ่น/นาที (พิมพ์แผ่นแรก 8.8 วินาที) ความละเอียดสแกน 1,200 dpi หน่วยความจำมาตรฐาน 128 MB

New

มัลติฟังก์ชันเลเซอร์ (Print/ Scan/ Copy) ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 × 1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์ 23 แผ่น/นาที หน่วยความจำมาตรฐาน 128 MB การเชื่อมต่อ High speed USB 2.0, Built-in Ethernet 10/100 Base-TX network ช่องใส่กระดาษ 250 แผ่น

New

เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ Print, copy, scan ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ 34 แผ่น/นาที (A4) ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 34 สำเนา/นาที ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 × 1,200 dpi รองรับปริมาณการพิมพ์ 65,000 แผ่นต่อเดือน ปริมาณการพิมพ์ที่แนะนำ 4,000 – 8,000 แผ่น/เดือน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้